Adatvédelmi Szabályzat GDPR

Az adatvédelem különösen fontos a ManiaMall számára, és nyitott és átláthatóvá kívánjuk tenni a személyes adatok feldolgozását. Ezért van egy olyan politika, amely meghatározza, hogyan kezelje és védje személyes adatait. Az Általános Személyes Adatok (GDPR) és a törvényi előírások szerint, a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében történő védelméről szóló 677/2001. Sz. a személyes adatok feldolgozásáról és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési szektorban, valamint az ezen műveleteket szabályozó valamennyi normatív aktusról, az ONLINE BUSINESS LOGISTIC SRL köteles biztonságosan és csak a megadott célokra kezelni az Ön által megadott személyes adatokat.


Ki a személyes adatok üzemeltetője?


A romániai társaság, az Online Business Logistic SRL ("ManiaMall") az Ön által továbbított személyes adatok üzemeltetője, és felelős az Ön személyes adataiért az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.


Online Business Logistic SRL
Székhely: Sebes, DJ 106K út, 124 sz., Alba Megye, Románia
Irányítószám: 515800
Adószám: RO 34444334
Cégjegyzékszám: J01/345/2015


Hol tároljuk az adatokat?


Az Öntől gyűjtött adatokat az Európai Gazdasági Térségben (EEA) tárolják.


Az adatgyűjtés célja az általunk kínált szolgáltatások és termékek optimalizálása.


Az általunk összegyűjtött személyes adatok azok, amelyek által hozzáférést biztosítunk a szolgáltatásainkhoz.


Általában határozatlan időre gyűjtünk és tárolunk és feldolgozzuk az alábbi személyes adatokat:


- az Ön nevét és vezetéknevét
- az e-mail cím (ek)
- levelezési cím
- az Ön által megadott telefonszám (szolgáltatás/személyzet).
- IP
- rendelési szám
- tranzakciós összeg
- tranzakció dátuma


A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA


A személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében történő védelméről szóló 677/2001 sz. Törvény, módosított és befejezett, a MANIAMALL-nak kötelessége, hogy biztonságosan és kizárólag a megadott célokra kezelje az Ön által megadott személyes adatokat.


Az adatgyűjtés célja, hogy tájékoztassa a felhasználókat / ügyfeleket a MANIAMALL.ro számlájuk helyzetéről, tájékoztassa a felhasználókat / ügyfeleket a megrendelések alakulásáról és állapotáról, a kínált termékek és szolgáltatások értékeléséről, a kereskedelmi tevékenységről, a termékek és szolgáltatások promóciójáról, a marketingről. , reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, értékesítési követés és felügyelet, valamint a fogyasztói magatartás az ügyfélszolgálat javítása érdekében.


Itt találhatók a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező vállalatok.


Adatait a fiók létrehozásának űrlapján és/vagy a megrendelésben feltünteti, hogy feltétel nélkül elfogadja, hogy személyes adatait a MANIAMALL adatbázis tartalmazza, a 31206-as szám alatt regisztrált a Személyes Adatfeldolgozó Regiszterbe, és kifejezetten és egyértelműen egyetért azzal, hogy az ilyen személyes adatokat a MANIAMALL, leányvállalataik és munkatársaik korlátlanul és / vagy ideiglenesen tárolják, használják és feldolgozzák a telepítéshez és / vagy MANIAMALL, leányvállalatok és munkatársaik, mint például, de nem kizárólagosan a kereskedelmi tevékenységek, a termékek és szolgáltatások reklámozása, marketing, reklám, média, adminisztráció, fejlesztés, piackutatás, statisztika, nyomon követés és értékesítési felügyelet és fogyasztói magatartás. Ön kifejezetten és egyértelműen egyetért azzal, hogy ezeket a személyes adatokat a MANIAMALL átadhatja (átadhatja) mind leányvállalatainak, más országaiban, akár külföldön.


A jelen Szerződési Feltételek olvasásával Ön tudatában van annak a ténynek, hogy Ön garantálja a törvény által biztosított jogokat, nevezetesen az információhoz való jogot, az adatokhoz való hozzáférési jogot, a beavatkozási jogot, az ellenvetéshez való jogot, a jogot, hogy ne vonatkozzon egyedi határozat, a 677/2001. sz. törvény által a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében az egyének védelmére biztosított jogainak megsértése esetén az igazságszolgáltatás kezelése. Önnek is joga van a személyes adatok feldolgozásának megakadályozására és személyes adatainak teljes vagy részleges törlésére.


Az írásbeli kérelem alapján a következő jogokat ingyenesen gyakorolhatja:


- A személyes adatok feldolgozásának megerősítése;
- beavatkozni a továbbított adatokon;
- ellenzi az adatok feldolgozását a sajátos helyzetükhöz kapcsolódó jogszerű és törvényes okokból;
- kéri az adatok eltávolítását, kivéve, ha a törvény előírja;
- Töltse le az Ön összes adatát;


Így a ManiaMall.hu a heti hírlevelen keresztül értesítheti a felhasználókat / fogyasztókat az aktuális ajánlatokról, és üdvözlőlapokat, ajándék kuponokat vagy más különleges üzeneteket küldhet.


A ManiaMall.hu nem támogatja a SPAM-t. Bármely felhasználó / ügyfél, aki kifejezetten megadta e-mail címét a MANIAMALL.ro-nál, dönthet úgy, hogy törli azt az adatbázisunkból.


Az Ön által megadott információkat arra a célra használja fel, amelyre Ön szolgáltatta, szolgáltatásaink kezelésére, támogatására és értékelésére, valamint biztonsági, törvényi és szerződéses feltételek megszegésére.


A MANIAMALL az Ön személyes adatait más olyan vállalatoknak is megadhatja, amelyekkel partnerségben van, de csak titoktartási kötelezettségvállalás alapján, amely biztosítja, hogy az ilyen adatok biztonságosak legyenek, és hogy az ilyen személyes adatok biztosítása a hatályos jogszabályok szerint történik: Marketingszolgáltatók, Futár, Fizetési/Banki szolgáltatások, Telemarketing vagy egyéb szolgáltatások, más cégek, amelyekkel közös programokat dolgozhat ki termékeink és szolgáltatásaink piaci kínálatára.


Személyes adatait az ügyészségnek, a rendőrségnek, a bíróságoknak és az illetékes állam hatóságainak, valamint a jogszabályi rendelkezések és a kifejezetten megfogalmazott kérések alapján is megadhatja.


Az Ön személyes adataival kapcsolatos jogok


A személyes adatoknak az európai adatvédelmi rendeletben 679/2016 meghatározott feltételek szerinti feldolgozásával kapcsolatban az alábbi jogok bármelyikét gyakorolhatja:


(1) A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Lehetővé teszi, hogy megszerezzen tőlünk egy megerősítést arról, hogy a MANIAMALL feldolgozza vagy nem dolgozza fel az Önre nézett személyes adatokat és a feldolgozott adatokat. Ha az Önre vonatkozó személyes adatokat nem gyűjtenek Öntől, akkor a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ, abban az esetben, ha nincs jogi tilalom a forrás közzétételére vonatkozóan.


(2) A helyesbítés joga

Feltételezi a jogot, hogy kérje a nem pontos vagy hiányos személyes adatok helyesbítését vagy frissítését, ha azok hiányosak.


(3) Az adatok törlésének joga vagy az "elfelejtett jog"

Feltételezi a jogot arra, hogy bizonyos körülmények között az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérje, mivel (i) a személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat összegyűjtötték vagy feldolgozták, (ii) az adatait jogellenesen dolgozták fel, iii. az adatfeldolgozás az Ön beleegyezése alapján történt, és visszavonásra került. A MANIAMALL által feldolgozott személyes adatokat bármikor törölheti, kivéve a következő eseteket:

* megoldatlan kérése van az ügyfélszolgálatnál;
* van egy nyitott megrendelése, amelyet még nem szállítottak le, vagy amelyet részben szállítottak;
* Önnek fizetetlen adóssága van a MANIAMALL nál, a fizetési módtól függetlenül;
* ha gyaníthatóan vagy az utóbbi négy évben visszaélésszerűen használta szolgáltatásainkat;
* a hitelkérelmét az elmúlt három hónapban elutasították;
* Ha vásárolt, megőrzi személyes adatait a tranzakcióval kapcsolatban a számviteli jogszabályok szerint;


(4) A hozzájárulás visszavonásának joga

A beleegyezés bármikor visszavonható, amikor személyes adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásával történt.


(5) A feldolgozás korlátozásának joga

Feltételezi, hogy jogosult a személyes adatok feldolgozására vonatkozó korlátozás kérésére és megszüntetésére, amely bizonyos körülmények között Önre nézve (i) vitatja az adatok pontosságát, miközben lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizhessük az adatok pontosságát, (ii) az adatai illegálisan feldolgozták, és Ön ellenzi azok törlését, ha korlátozza azok használatát.


(6) Az adatátvitel joga

Feltételezi a jogot, hogy megkapja az Önre vonatkozó és az általad megadott személyes adatokat, azzal a joggal, hogy továbbítsa azt egy másik üzemeltetőnek, ha (i) az Ön adatfeldolgozása az Ön beleegyezése vagy szerződés alapján történik velünk kötötték, és a személyes adatok feldolgozása automatikus módon történt. Ez a jog csak abban az esetben gyakorolható, ha a megadott adatok feldolgozása kizárólag automatikus eszközökkel történt, és csak akkor, ha az ilyen adatok kitermelése az Üzemeltető által használt technikai képességek szempontjából megvalósítható.


(7) Az ellenzéki jog

Feltételezi, hogy bármikor joga van bizonyos körülmények között az Ön személyes helyzetével kapcsolatos okokból kifogást emelni, mivel (i) a feldolgozás jogszerű érdekeink szerint történt, vagy (ii) A feldolgozás a közvetlen marketingre irányul, beleértve az ezeken a rendelkezéseken alapuló profilok létrehozását is.


(8) Az a jog, hogy nem kizárólag az adatok automatikus feldolgozásán alapuló határozat tárgyát képezi, ideértve a joghatásokat létrehozó vagy az Ön számára jelentősen befolyásoló profilokat.

Tegyük fel, hogy joga van kérni az Üzemeltetőtől az emberi beavatkozást, hogy kifejezze véleményét és vitassa meg a döntést.


(9) Az a jog, hogy panaszt nyújtson be nekünk és / vagy az adatvédelmi illetékes hatósághoz


(10) Az igazságszolgáltatáshoz való jog

Ezen jogok gyakorlásához, valamint a jelen értesítéssel kapcsolatos további kérdésekhez, illetve a MANIAMALL személyes adatok használatához kapcsolódóan kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban ismertetett kommunikációs módok bármelyikével, megadva nevét, postai címét vagy e-mailben (attól függően, hogy hogyan szeretne kommunikálni), a telefonszámot és a kérés célját.